СФЕРА БЪЛГАРА


СФЕРА БЪЛГАРА е изработена от тибетска сплав. Направена е от спирали, разположени в различни плоскости.Уникално е по рода си. Носи се като медальон, чието предназначение е да подпомага адаптацията на човешкия организъм към Космичните и Земни енергийни излъчватия и засилени вибрации.Тези вибрации и излъчвания произтичат от интензивните процеси, съпътстващи промяната в електромагнитното поле на Земята.

ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  Подпомага адаптацията на човешкия организъм към Космическите и Земни енергийни излъчвания и засилени вибрации, протичащи от интензивните процеси, съпътстващи квантовия преход на Земята: увеличаващата се честота на трептенията (на Шуман) на земното ядро- от 7,8 Hz през 1990 г. до над 13 Hz през 2006 г., промяната на магнитните полюси както на Земята (от откриването на Северния магнитен полюс до сега, се е изместил с 1100 км и продължава с изместването си- с около 40 км на година) така и на Слънцето, намаляване на гравитацията, на процентното съдържание на кислород във въздуха (от ок. 40% на ок. 20% през последните десетилетия), изтъняването на озоновия слой и увеличената слънчева и космическа радиация и др. Освен това предпазва от вредното влияние на геопатогенните зони, трафопостове, електропроводи, ел. уреди, пресечните точки в мрежите на Хартман и Кюри, информационното “замърсяване”, психотронно въздействие.

Начин на действие: СФЕРА БЪЛГАРА влиза във взаимодействие с биофизичните полета на притежателя си. Формата й копира формата на Земното кълбо.

СФЕРА БЪЛГАРА въздейства чрез пречистване и хармониране на индивида с околната среда, основно на финно, енергийно ниво и по този начин подпомага физическото състояние и психическото равновесие на човека.

СФЕРА БЪЛГАРА въздейства и чрез самото си устройство – спирали в различни п л оскости. Може да се носи като бижу – винаги и навсякъде. Формата й, както и спиралите, сами по себе си генерират енергия, така че не й е необходимо зареждане или пречистване.

Действието й се “изключва” при допир с друг метален предмет. Човекът, който я носи е постоянно защитен от всякакви вредни енергийни, информационни и геопатогенни въздействия. Също така се намира под постоянното й синхронизиращо и хармониращо въздействие. Предпазва притежателя си даже от вредата, която нанасят собствените му отрицателни емоции като страх, гняв и др.
За практическото потвърждаване на действието на СФЕРА БЪЛГАРА са проведени експерименти в две направления, независимо едно от друго.


1. Извършен е спектрален анализ на дейонизирана вода, върху която има приложено въздействие по метода “ДНЕС” (Игнатов, Антонов, Гълъбова-1998г.) ДНЕС (Диференциален, Неравновесен Енергиен Спектър) (Антонов, Гълъбова – 1993 г.).


2. Проведен бе селективен високочестотен разряд – усъвършенстван Кирлианов ефект с прозрачен електрод (Антонов 1984г.). И двата експеримента са проведени от магистъра по физика – Игнат Игнатов, директор на Научноизследователски център по медицинска биофизика.


3. Проведени са серия от измервания на въздействието на сфера Българа върху био-обекти, от различни възрастови групи – адаптометрия и аурограма (био-физично) поле с компютърна диагностика.


4. Сферата е подложена на успешен биофизичен и радиестезичен (биолокационен) анализ, извършван от хора с био-информационно-физични способности.


Получените експериментални резултати потвърждават електромагнитното въздействие на сферата. Те доказват теоретичната постановка.


СФЕРА БЪЛГАРА е изобретение и разработка на Нина Папазова и Ивайло Дженев, регистрирано в Патентно ведомство на Република България под № 109655/29.08.2006г.


За повече информация вижте сайта на СФЕРА БУЛГАРА.


Също така може да разгледате и едни оригинално ръчно ковани  БИЖУТА С ПРАБЪЛГАРСКИ ЗНАЦИ


Коментари

Популярни публикации