ЕНЕРГИЕН ОБМЕН МЕЖДУ МЪЖ и ЖЕНА - въведение I част


Когато мъж и жена, на базата на любов, в пълнота и единство осъществят полова връзка между тях се получава стабилен енергиен баланс. В древните китайски науки той се изобразява така:

Ако срежем общата им връзка-усуканите биоканали, ще видим, че това двойно въже има сечение като осмица - знакът на безкрайността /ОО/, Кетер. Когато двама, в полово единство, в пълнота на отношенията, се слеят става Божественият Дух-.Бина плюс Хокма е равно на Кетер. Този символ се вижда над главите на всички които в съпричастност и пълнота без лични сметки и егоизъм са се слели физически и духовно. Посветените и особено Архатите виждат този знак ясно. На определено ниво на развитие, но не по ниско от степента „Пустинен лъв" всички от днешните еволюирали хора могат да получат такова виждане, което идва да им подскаже нивото на осъществената връзка. Този мъж и тази жена са готови да преминат в така нареченото Царство небесно, по-точно в новите енергийни полета на Астрала и седемте му нива, най-високото от които е Акаша. Такава двойка може да се изгради от двама души само веднъж в живота им. Пропусналите шанса са обречени. Звучи безнадеждно, но е така. По волята на Владетеля /Владиката/ на Шеста Коренна Раса, Синът на Бога-Иисус Христос може да се нанесе корекция, но само при жени имали в живота си не повече от трима мъже. Затова Той с болка и укор ще каже на самарянката: Четирима мъже си имала, но мъж нямаш, а с твърдост и непреклонност ще пресече Мария Магдалина: "Не ме докосвай, Марийо”. Това е основанието на Църквата да забрани повече от четири брака, като последният става при специални условия. Западно Православната пък изобщо забраняваше разводите.

КИНОВАРНОТО ПОЛЕ

Забелязали ли сте, че влюбените, обичащите жени обичат да слагат глави на гърдите на мъжа, а мъжете обичат да слагат ръката си върху киноварното поле на жената /4 см под пъпа/? Винаги е така, когато чувствата са големи и искрени. Мъжете трябва да знаят, че така предохраняват светото място на жените си от енергийни вмешателства. Любимо място е и на домашната котка. Не е случайно-тук е Светая светих на живота, на ретранслатора на Космичните и земните енергии. От децата и раждалите жени се смуче много лесно енергия от това място. Тук се запечатват за винаги всички зачатия. Абортите също.


БРАКЪТ
Да искаш да сключиш брак с някого, това означава да си пожелал да бъдеш негов сьмишленик. Да пожелаеш да живееш завинаги с някого, това означава да си пожелал неразривност в съмишлеността.
Ф. Ницше

.......

Определено можем да кажем, че Ева получава своя Дух / енергийната вибрация оживотворяваща материята/ от своя мъж Адам, който е основният й преносител на Земята.
Всяка жена след нея получава своя дух от своя първи мъж с когото има полово общуване. Получава се при разкъсването на химена. Един чисто физически момент, който задействува кундалини на жената и чрез Кръговата ударна вълна над Първа чакра я пренася в структурите на половия й апарат - в зоната на киноварното поле. Преди дефлорацията момичето носи, придадено от майката, полето на своя баща, като вторично унаследено. След първия акт обновените и въведени в ново вибрационно ниво енергии на жената преминават в степента на майчинството, ако така можем да обозначим състоянието на половата й готовност за оплождане. Получила духовната същност от мъжа тя привежда в пълнота възможността да изгради и развие тялото на бъдещото дете. Плодът не е еднополюсен, а съдържащ двете съставки в единство. Сега вече жената е Ева - живот.


Енергиите кундалини на жената всмукват половата еманация на мъжа и чрез Първа чакра предават мощта им на гръбначния стълб, в който трите канала на кундалини я отвеждат във варолиевия мост и Лимбалния дял. От тук тя се разпространява в целия мозък включително и в подкорието. Този процес остава отпечатък завинаги върху мисловното ниво и съзнанието на жената. Мъжката енергия активира цялостно невронната система и вписана в Дългата памет, намираща се в Хипокампуса и Епифизата, остава завинаги там. Определя се цялостното психосъзнание на жената към мъжете. Процесът разбира се е далеч по- сложен и търпи развитие и промени, но в цялост тези енергии не могат да бъдат унищожени никога. С такава сила и следствия се вписват в съзнанието на жената всички по-късни полови наслагвания при полови връзки с други мъже. Променя се принципно мисленето на жената. Променят се нейните паметови същности свързани с гените на наследствеността. В процеса на Първия полов акт, след скъсването на химена, започва първото оплождане на мозъчните структури на жената с енергията ЯН, които съхраняват инстинктите и ги предават на децата. Каквито са интелекта и инстинктите на мъжа такова ще бъде и влиянието му върху психиката на жената. Поговорката:С какъвто се събереш - такъв ставаш! в половото общуване важи с неподозирана сила и трайност.


Съществено важен в този момент е и въпросът с любов или без любов е обладал мъжът девойката. Неговото отношение оформя отношението на момичето към мъжете и половите удоволствия. Ако акта е станал без любов, с човек с ниски страсти, жената ще изживява и ще предпочита неосъзнато такива мъже. Неговият духовен характер е нейният доживотен критерий. С други думи такива мъже ще я привличат и тя несъзнателно ще изживява влечение към такива типажи. Дори в случай на раздяла тя неминуемо ще бъде предразположена към сходни характери без да съзнава ясно това. Тук се коренят изключително сложните днес взаимоотношения между съпрузите и непреодолимото „налитане" все на едни и същи типажи. "Слепотата", която обхваща влюбените е именно тази наложена от подсъзнанието мярка за да се удовлетвори наличният критерий кодиран в паметта на човека. Промени могат да настъпят , но е необходимо да се осъществи дълга и хармонична връзка докато се променят нормативните критерии от първия мъж. Най-често именно поради тази причина настъпват малките на пръв поглед неразбирателства, които се наслагват и водят до сериозни пукнатини в отношенията. Такава двойка изпада често в кризи без видима или съществена причина. Съпротивата на жената е дълга и силна. Ще се стигне до период на подчертана неудовлетвореност след успокояването на първите страсти, който рано или късно се превръща в пречка за връзката. Подсъзнателно жената открива неточности, които не й допадат, но не можейки да разбере, че именно тя ги определя като фатални, защото не може да се промени собственият й кодиран критерий, започва да чувствува неудовлетвореност и липса на дълбочина, на пълнота в отношенията. Тогава настъпват първите неудовлетворявания в половия акт защото кундалини няма пълен обмен - енергията на мъжа все още не пасва напълно на старото клише онаследено от другия мъж. Докато се премине тази криза енергията на сегашния партньор се бори с енергията на предишния партньор, но битката е тежка за него, защото нейната памет не може лесно да промени приетите за еталон характеристики на първия мъж. Нейната полова енергия приема новия мъж за агресор и демонично и методично воюва срещу непознатата му за паметта енергия. Това изтощава мъжа и го прави постоянно тревожен и напрегнат поради непрекъснатата предохранителна битка на генната охрана разчитаща го като неприятел. Говорим за две независими в проявата си нива на отношения. Едното е на енергийно ниво определящо чувствата, а другото е на енергийно ниво определено и трудно променимо от генетичната памет на жената. Основната претенция на генетичните предохранители се състои във възможността да се зачене дете, което ще се роди с не добре балансирани енергии - това противоречи на заложените в Цистроните и особено в гените-оператори програми за чистотата на ДНК. Жената не може да осъзнае причините за настъпващата промяна и затова изпада първа в кризата на своето енергийно тяло, което я заставя неусетно, но безкомпромисно да изостави неподходящите за съчетание енергии на мъжа. Съзнанието й не издържа и най-честата му проява е решението, че тази връзка не е добра и трябва да се прекъсне. И с право, защото за съзнанието, както и за гените, всяка връзка е предопределена да извърши зачатие, а генетичната памет е безкомпромисна по отношение на запазването на ДНК в нейния цялостен вид и програма. По Еклиптиката на Слънцето има съзвездия, които излъчват именно такива вълни-коректори, чиято роля е да „следят" чистотата на ДНК и да унищожават всичко водещо до опасни промени. Такъв коректор на половия живот днес е болестта СПИН, но за нея по-късно. 


Спре ли да вярва на мъжа, жената обрича всяка промяна у нея. Ако си позволи да отиде при друг полов партньор неговите енергии засилват съпротивителните й сили към съпруга, като внасят допълнителни демонични характеристики, с които най-често той не може да се пребори. И тогава настъпва разривът. Ето трагедията на свободната любов и смяната на партньорите. Чувството ревност се появява най-често тогава, когато духовният АЗ отчита наличието на други полови енергии. Ревността е болест, но вирусът на заразата е у другия. Днес ние не си даваме сметка какви непредвидени и фатални последици произтичат у нас от някоя уж неважна, случайна, от физиологична нужда, полова връзка. Резултатът настъпва по-късно, след тревогата, която гените вдигат заради намесата в енергийния обмен на квантово ниво. Ако партньорите не обръщат внимание на връзките на другия, тогава разрушителните процеси настъпват трайно и необратимо. Моралната деформация променя цели връзки /при кросинговъра/ в гените на ДНК и те мутират в наследствените формации на родителската генетика предадена на децата им. Такива двойки /духове/ се разграждат.. Ужасът остава за заченатите в такива отношения деца. Те са депресирани, с лабилни нервни системи, флегматични и меланхолични, често с увреждания и недъзи, със слаба имунна система и други трудни за определяне тук отклонения, които се проявяват с цялата си сила във внуците . В такива семейства се изпращат за прераждане само духове на хора с тежки, кармични онаследености, които имат да изкупват много и дълга карма. 

Голямата полова свобода води винаги до голяма генетическа претовареност на поетата информация, което обуславя израждането на цели родове и поколения. Жена, която е била с много мъже трябва с години да се подлага на полово въздържание за да се прочисти киноварното й поле и се освободи от чуждите присъствия в себе си. Ако срещне обичащ я мъж, готов да понесе тези влияния, тя трябва да издържи дългата битка на собствената си съпротива към неговото поле и енергии. Това най-общо казано означава да се подчини на мъжките енергии и да издържи всички атаки на собственото си съзнание и чувства, които често ще се променят. Тя трябва да знае, че настъпилите емоционални сривове у двамата са предизвикани главно от нея, от нейното биополе, което провокира мъжкото и го атакува като непознато и чуждо. Необходимо е, ако връзката не се разпадне до втората година, жената да изтърпи тази промяна и чак тогава да забременее ако иска да роди генно не обременени деца.

.............
Енергиите ИН хранят у мъжа ума и съзнанието главно в областта на идеите. Ако жената е с тежки полови енергии и наследства тя подхранва енергията ЯН с нечисти идеи. Мъжът ги акумулира и огромната мощ на творческия ЯН ги връща обратно в нея. Така кръгът се затваря, а децата понасят участта на жертви на родителските страсти предадени им вече комплексно от двамата. Затова Мойсей, в борбата за чиста раса и чиста генетична онаследеност, издава двойният закон за прелюбодеянието - като в десета заповед специално се обръща към мъжа да не пожелава друга жена освен своята. Затова ги убива веднага при прелюбодейство - защото отговорността за намесата в чуждото битие е недопустима.

....
Всичко земно е фалшиво, защото то има за цел само да ни научи, да придобием опит, да изградим критерият Отношение и го приложим самостоятелно. Затова кумироподобното е най-фалшивото, най-нетрайното: кинозвезди, рокзвезди, хитове, фенове, еталони, модни и шлагерни течения-всичко станало мода или колективен критерий. Деградацията на човечеството днес се състои именно в това-в липсата на личностни критерии, които да не се подчиняват на стадното, на колективното. 

Такъв фалшификат е и прословутата еманципация на жената. Елементарно, дори смешно е като цел, защото в какво може да бъде еманципирана дарителката на живота?Кое друго я прави толкова уникална и неповторима, така свята и величава?! Тя, святата и чиста Светая светих /утроба/ на Космическия дух, единствената обличаща го в материя и даряваща го с възможността за следващо стъпало в еволюцията на познанието чрез детето, тя в своята горда безпаметност стигна до там, че разголва светостта на тялото си безсрамно по улици и заведения И за какво уважение и равенство мечтаете скъпи Еви?! Най-малко се цени стоката изложена в изобилие на пазара независимо от постоянния глад за нея. Определено можем да кажем, че за моралната деградация на дадено общество или личност можем да съдим, когато интимните чувства и свободата на тяхната изява станат улично достояние. А не е ли така за цялата ни Раса днес?
А проституцията, развратът, които се ширят от възраст 10-12 години до когато може и има мераклии?! Има ли по-жесток и по-сатанински израз олицетворяващ родителското безумие от думите:Нека си поживеят докато са млади, че после. .. !
Няма после, скъпи родители! После е вече късно, защото идват бебетата и носят в себе си генни отровения, които все по-често ще стават Рак, Спин, Ебола т. н. Мъжът и жената, Адам познал Ева са отдавна неделимо цяло.
„Всеки изоставил жена си я кара да прелюбодействува!"-ще предупреди Иисус Христос, защото всеки следващ мъж ще наруши завинаги енергийните й баланси оформени от първия мъж. Да не забравяме Содом, Гомор и цялата Четвърта Коренна Раса от която останаха живи само осем души - семейството на Ной. Не страх, а съзнание трябва да ни даде опитът.

....
При разкъсването на химена се получава кръгова енергийна вълна атакуваща най-близкият енергиен център-Първа чакра /перинеумът/, който търпи дори физическа атака в този момент. Енергията на мъжа навлиза в Гръбначния стълб на жената през опашната кост и тръгва по неговите три канала нагоре. Всички неврони на тялото приемат този енергиен импулс. Достигнал основата на черепа енергийният поток е преминал през целия Заден срединен меридиан, който не случайно в китайската медицина се нарича Управител на тялото. През точката Т-16 /1-Ви прешлен/ той навлиза в черепа и достига Лимбалния дял. Всички зони свързани със сетивността на тялото приемат тази енергия и я предават и на големите полукълба, където се изработва модел на мъжа, но на енергийно ниво, с вплетени в информацията зрителни и мирисни същности. Едва ли днес си даваме сметка колко много влияе средата в която е обладана жената за първи път. Понякога дори един от запомнените елементи може да окаже изключителни въздействия върху - психосъстоянието на жената при следващи интимни отношения. Доказано е, че тези следи са неизтриваеми при изнасилване или при нежелани контакти. Всички чувства на жената, плюс чувствата на мъжа се запечатват завинаги от Дългата памет на жената и стават постоянен еталон като Хипокампуса ги запечатва на квантово ниво. Зрителните, слуховите, папиларните, мирисните и всички сетивни възприятия също се вливат и запаметяват. Поведението на мъжа в този първи полов акт става еталон на подсъзнанието. Този еталон се приема и от карма за критерий по отношение на половия живот на жената. Казано по-просто всеки мъж след първия ще бъде приет като чужд, като интервенция от подсъзнанието и то ще реагира като информира ДНК за вмешателството.
В момента на половото общуване между енергийните центрове на двамата /чакрите/ се създава мощен енергиен обмен. В пространството той се регистрира като енергия движеща се по затворена крива точно копие на цифрата осем или отново познатият ни знак на безкрайността. /виж рис. / Това е допълнителната биоинформация при обмена на която двете полета се взаимно проникват и опознават. Този процес още след първия акт се отличава със своята отвореност към биосистемата на другия. Всички предохранителни действия на биополето обикновено се премахват и всеки от партньорите е лесно достъпен за полето на другия. Понякога се изграждат стабилни връзки с енергиен канал достигащ стотици километри. Това е така наречената стабилна енергийна връзка на етерното тяло и се получава обикновено при много силни чувства между двамата и е вид изтичане на енергия от обичащият към партньора.
Достигнала и усвоена от паметта общата информация възбужда целият мисловен апарат на жената. Всички неврони в този момент усвояват белезите на мъжа. Всяка клетка на енергийно ниво приема тази нова информация и я установява като траен критерий за себе си. Така се установява еталон за целият организъм и особено за мисловните центрове в полукълбата, които чрез мислите и въображението ще търсят и разпознават обекта на чувствата /мъжа/. След това потокът енергия преминава през челния дял, където вибрациите задействуват психотронното ниво на излъчване /така нареченото Трето око/ и жената веднага кодира в Етерното си тяло този чийто дух е приела. Това е космическото бракосъчетание. Всички други независимо от причините са прелюбодействие за Космоса. Тази енергийна информация е код и знак за кармичните отношения до смъртта на човека.
.....
Само по тази вибрация, по този тембър, мъжът може да разбере истинското отношение на жената към него. Разбира се трябва да се познава и разбира. Тук мъжката енергия попада в зоната на емоциите и инстинктите-ето мястото където мъжът най-мощно формира женското поле, след еталонирането на паметта. Енергията продължава своя път към Четвърта чакра /сърдечният център, гръдната кост/ и ако този първи акт не е с любов следствията за сърдечните вибрации на жената са ужасни. Ужасно е, защото ако е без любов повече никога жената няма да има верен критерий за любовта. Дори тя, голямата любов, да се появи някой ден кой ще увери този енергиен център че това е именно той, истинският, след като първата информация е друга? Жената губи завинаги своята възможност за вярна оценка. Промяна в критерия е възможна, но процесът е отчайващо дълъг и труден и може да се осъществи само от посветени.

..............

Езотеричните науки определено приемат това становище на науката за правилно и подържат мнението, че моногаметността на човека е част от неговото еволюционно развитие. Полигамията е типична за Растителния и Животинския светове.

............
За съжаление ще разочароваме хората твърдящи, че жената няма полова жлеза и особено тези мъже унаследили знанията на стари раси каквито са днес шаманите, дервишите и т. н. В интерес на коректността трябва да отбележим, че нагуали като Дон Хуан, от книгите на Карлос Кастанеда, са наистина по-различни от представителите на старите магьосници - те са едно стъпало по-високо в йерархията на служенето /жречеството/ и в навлизането на познанието зад пределите на научното и общото.
Както дон Хуан сам уточнява те са нови магьосници изгубили интерес към самоцелното магическо умение и осъзнали нуждата от собствената си еволюция. Интересна позиция, защото още веднъж показва как неусетно, внимателно и прецизно всички стари учения се вписват в идеите и заветите на най-великия от всички посветени дошли на земята в нашата Раса - Иисус Христос. Неговата борба по същество не беше против съществуването, а против налагането на старите знания през новата епоха. Така днес почти всички източни школи, по една или друга причина, намират начин да се вплетат в европейското мистично съзнание и непременно подчертават сходството на своите идеи с идеите на Християнството. Подобна съпоставка е много интересна и сигурно ще бъде разгледана от някой апологет на теологията. Ние няма да определяме сходствата и различията им.

.....
Раждането на момиче или момче се закодира от карма по две основни направления, от два основни закона:
а/ еволюция на родителите като основа на социалната среда където ще се разбива детето.
б/ половата чистота на родителите /в която е вплетена и половата чистота на техните родители/.
По тези принципи се определя кармично видът на децата, които семейството ще роди. Да се раждат момчета или момичета е чисто кармичен проблем.
Законът за еволюцията на родителите /а/ определя в каква среда да се роди бъдещото бебе, слизащият в материята дух /енергия/, каква основа да му се предложи за неговата предстояща еволюция. Законът за половата чистота на родителите /б/ определя какви кармични следствия /наказания, облагодетелствуване/ трябва да понесат родители и деца по отношение на моралното си развитие. От това стават ясни два от законите на карма.-Еволюция и Морал на видовете.


..........

Всички големи цикли- Коренни Раси - се ръководят от енергията Ян. Само в Трета Коренна Раса приоритет е имала енергията ИН. Тогава женското начало е ръководело еволюционния процес, защото това е периодът на най-плътното навлизане на ЯН в ИН. Цикълът Пета Коренна Раса се ръководи от мъжката енергия Ян - Космическият принцип. В Четвърта Коренна Раса жречеството е смесено и именно тогава жените - жрици налагат човешката жертва /само мъже/ в религиозните ритуали. Под тяхно ръководство е генното инженерство сътворило изроди като кентавъра, химерата и т. н.
Цялата раса е унищожена заради използването на магическите знания за подобни цели, а на жените е отнето жречеството. Лунното влияние тогава е било особено мощно което давало изключителен приоритет на енергията ИН.
7. Защото ако не е подчинена изцяло на мъжките енергии жената смесва духовете в себе си, амортизира и променя енергиите на половото единство което представляват съпрузите.
Обобщаваме с един факт от съвременната статистика: 90% от родените с генетически увреждания деца са следствие от качествата на родителските ДНК и само 10% са повлияни от социалната среда.
.........

Основен преносител на Дългата памет в материалните нива е жената. В това се състои прословутия „закон" за подчинението на жената от мъжа, а не в лишаването й от човешки права, както често интерпретират самозабравили се егоисти. Отговорността на жената е огромна. Мойсей нарежда да бъде убивана веднага щом тя изврати това свещено тайнство. По силата на това правило при Христос водят жената, а не мъжа. Той отказва да я съди, защото знае неумолимостта на кармичния закон, Който и без него ще извърши своето. Опрощението му е повече в човешки план отколкото в еволюционен.

........
Изключително опасно за еволюционната енергийна чистота на бъдещите поколения е общуването с много мъже, дори когато от тях няма зачатие, а е само за удоволствие. От наша позиция е недопустимо през периода и по време на бременността. Чий енергии пренасят и развиват децата на такава жена?Съвременната жена не може да отговори на този въпрос, защото не е на ясно какъв коктейл от енергии е киноварното й поле. Езотериците с болка отбелязват: смешение, хаос, безпорядък от енергии и влияния водещи до непредвидими генетически мутации на енергията ЯН.

........

Определено можем да конкретизираме, че на всеки 4 години психо потенциалът на човека се променя съществено. В периода на минуса, Черната Луна, мъжът е много по-женствен, по-неустойчив, податлив на колебания отколкото през периода на Бялата Луна. При жената същите процеси се наблюдават през Бялата Луна, положителната.
Посочените енергийни колебания се наблюдават много осезателно днес, във времето на големите кардинални промени за човечеството. Те всъщност са следствия от настъпващите енергийни промени в цялата Слънчева система. Като сила на влиянието си Луната сега е в една от най-слабите си степени, но подсилена от вибрацията на цялата Слънчева система тя влияе на моменти твърде силно и категорично. Нарасналата социална активност на жената, например, е една от тези активизирани същности и е основен белег за нарасналите потенциали на световното битие - днес определено трябва да не пропущаме извода, че тази активност се появи и нарасна веднага след като мъжката енергия нанесе сериозни промени върху световната хармония с двете световни войни. Тази активност крие и редица опасности от които най-често срещаната днес е половата свобода и агресивност. Агресивност е меко казано пред фактите на действителността, когато насилието стана дори професия за жената.


.....
Жената усвоява мъжките енергии на Космоса /ЯН/ само чрез мъжа, затова тя в никакъв случай не трябва да се занимава с"мъжки"дейности докато не навърши 14 години, а още по-добре докато се омъжи. Момчето от 7 до 14 години трябва да стане мъж. До тогава то трябва да се възпитава само от мъже. Изключително важна за неговата психика и бъдеща полова дейност е третата Пълна Луна - 14 -21години. Една от неправилните страни на днешната възпитателна и образователна система е феминизацията за момчетата и мъжките професии за момичетата връх на което бяха така наречените "военни обучения".

......
ДЕТЕ НА ЛЮБОВТА

Когато се осъществи полов акт отдадената енергия омаломощава физическите полета на двамата, особено на мъжа, но за сметка на това енергията се трансформира в съзнанието и центъра на любовта /четвърта чакра/, като огромен потенциал.


Осъществи ли се зачатие бъдещият плод поема тази енергия и се развива като „дете на любовта". Раждат се жизнени, емоционални, любвеобилни деца. Те са лишени от егоизъм, себелюбие и надменна гордост. Притежават естествен чар и са много жизнерадостни. При зачатие този вид енергия определя цялото развитие на плода, като психосъстояние. До седмия ден тази енергия формира бъдещият ембрион. Ако родителите се обичат и продължат да обменят полова енергия те естествено зареждат плода си с нея. След седмия ден /първичното делене на зиготата/ в детето се оформят още два процеса - цикличността на Лунния и Слънчевия ритъм. Зараждат се процесите на бъдещото му съзнание, продукт от нивата и обмена на съзнанието на родителите му.


Затова всеки аборт след четиринадесетия ден е убийство на съзнание, на енергия която осъзнава и консумира напълно убиването й. Убива се не физическо тяло, ако пренебрегнем клетката като такова, а формиращото се съзнание, което запомня умишленото му унищожаване. Тези аборти се наказват от кармичните закони на еволюционното развитие безкомпромисно. Заповедната „Не убивай!" важи за това развитие на човека.

Да си припомним, че половите структури на майката са вътре в таза, непосредствено в зоната Първа-Втора-Трета чакра, което ги прави "попивателна" на всички полови еманации и стресове. Половият апарат на мъжа е извън тялото и затова ЯН не онаследява никакъв вид емоционални изживявания. Природата е взела мерки квинтесенцията на живота да не се влияе от никакви случайни или опасни енергии. Космичното е недосегаемо и в този аспект. Затова основната отговорност пада върху жената - върху дарителката на живота. Това е основанието на Адам да нарече жена си Ева и да й търси строга отговорност за предаването на ДНК на поколенията. Ето защо при Христос водят жената прелюбодейка, а не мъжа. Христос не я осъжда и дава пример за поведение на обикновените хора, но Той отлично знае, че според законите на Мойсей, а това означава на Твореца, тази жена е обречена.


Огромен процент от децата днес имат неврозите и психоотклоненията си именно заради стресове още в утробния си период,. Неадекватността най-често е следствие именно на синдром водещ до неприязън към родителите и света в който още от ембрион са усещани тегоби и отрицателни влияния.

....
Бременната жена, младата невеста, в древността е била под закрилата на най-старата жена в дома. Всички са знаели, че жената е по-важно да износи и отгледа здраво дете отколкото да работи и дава приход съсипвайки поколенията. Казано е :каквото дървото - такъв и плодът. Дон Хуан затова обяснява на Кастанеда значението на половата енергия за съзнанието и му дава извод за психичното и енергийно състояние на родителите му по времето когато е бил заченат само върху един единствен факт - основното психосъстояние на самият Кастанеда в момента.


Всички личности, изявени в живота с голям потенциал на своя интелект и съзнание имат и огромни сексуални енергии. Сексът и съзнанието са двата полюса на един и същи процес. За пълнотата и еволюцията им е необходимо само едно нещо - Любов, а още по-добре Обич. С един партньор и в пълно единство. Да запомним: Когато обичате своя партньор вие храните и развивате съзнанието му! Когато ви обичат - хранят и развиват съзнанието ви! Най-добре е ако процесът е взаимен.
Заченатото дете, Духът, избира по-чистата енергия на родителя си и това е единственото основание да прилича повече на него. Но то не може да не наследи и другата енергия, на другия родител, която е вплетена в ДНК. Характерът на детето е сбор от степента на чувствата на родителите. Отклонение от това правило имаме само когато карма е наложила тежко изпитание.продължение на темата ЕНЕРГИЕН ОБМЕН МЕЖДУ МЪЖ И ЖЕНА 2 ЧАСТ  http://evaandadam.blogspot.com/2009/06/ii.html


Източник: Теория на енергийния обмен, Спас Мавров

Коментари

 1. "Всяка жена след нея (Ева) получава своя дух от своя първи мъж с когото има полово общуване. Получава се при разкъсването на химена." - А ако жена, в невинна любовна игра със себе си, сама разкъса химена? Чий дух получава тогава? - И кой критерий ще следва в живота си?

  ОтговорИзтриване
 2. Мъжа и неговата енергия/дух са активното, активиращото нещо което е необходимо за да се задейства програмата в жената, а неволното съксване на химена от игра и страст не мисля че може да причини нещо - просто не се осъществява енергиен обмен, макар че самозадоволяването не отвежда енергията извън тялото, освен ако не се прави с вода, а остава в него и най често става погасяване на енергии - примерно минус по минус или плюс по плюс. В общи линии при такива ситуации жената губи енергийно женствеността си, а мъжа от мъжествеността си. При по често практикуване мисля че се получавт и отклонения в психо- емоционлното сътояние и поведение на човека, говора и други вторични белези. Обмяната на енергия между партньорите и то в пълнота и не само сексуално е жизнено важно и критично ако не се осъществи. Например при самозадоволяване на едния партньор и последващ контакт с парньора- обмяната няма да е адекватна и пълноценна. Често хората се чудят зящо магнетизма между тях го няма - няма ги просто енергиите, противоположните или е нарушен баланса- например властна и налагаща се жена ще има излъчващо биополе с преобладаващи мъжки енергии, които ще отблъскват съответните активни мъжки енергии в мъжа и привлане няма да има... освен както се получава често мъжа за да има връзка започва да играе пасивна, женска, подчинена роля.. но докога ли... Обръщане на поляритета се получава и при отглеждане на децата от самотен родител ... а следствията стават видими после... но това е друга тема. Та за критериите си мисля че може а са унаследени, но например за жената те могат да се променят чрез мъжа.. а за мъжа обратното не важи... То сам се препрограмира, стига да успее...

  ОтговорИзтриване
 3. Страхотен отговор, Веселчун!
  Абсолютна истина има в думите ти!
  8800

  ОтговорИзтриване
 4. Интересно, а ако хименът е разкъсан веднъж, зараснал е , и е разкъсан втори път от друг...Горките деца...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво се случва в този случай? ..ако може малко инфо моля

   Изтриване
 5. от къде ги знаете тези неща? Безкрайна мъдрост за простосмъртни.

  ОтговорИзтриване
 6. A ako jenata ne poznava purviqt si partnior. V smisul tova e neplanirano I neosuznato prejivqvane. Kakvo ozna4ava tova? Dali ima smisul da se nameri tozi chovek , da se opoznae kato chovek za da se osuznae kakva 6te bude karmata I uroka?

  ОтговорИзтриване
 7. Как му се играе на някой да изпише толкова глупости.

  ОтговорИзтриване
 8. А какво да се каже за еднополовите вече официални бракове,осиновени деца от тези перверзници там какво си обменят? А майки-сурогатки , които се ползват за инкобатори и им се плаща от богаташките, че да не си развалят фигурите , какво означава днешното зачатие " ин витро" , леещо мъжки енергии от епруветки и дори не се знае кой донор с какви гени е, а генното инжинерство и мераците за клониране , което тропа на вратите ни, днес с овца,утре с жена ? Многоженството при исляма какви деца създава?

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимен7 май 2016 г., 1:03

  Последните въпроси на Ан Тан са много добри! Ами, създава ето тази нация и всичко, на което сме свидетели и в което, за жалост сме участници... Защото малцина са, които са успели да осъзнаят и запазят свещената истина чиста до днес. Прекалено ниското ни слизане е всъщност твърде голямо отдалечаване от Източника, загуба на светлина и връзката с нея, от там - със съзнанието... навлизане в тъмнината... Това е вследствие на излъчването. Все още не мога само да си обясня, Източника ли го прави, засилвайки ни навън... или как?? Има нещо, което ми убягва. Сякаш тръгваме на пътешествие, разбираме се с Него, Той ни екипира, изпраща ни по живо, по здраво, инструктира ни... а ние се забравяме на пътя и се увличаме, забравяме за Него, спираме да Му се обаждаме и се отдалечаваме... После "олеле"... Мисля, че всички до един сме го преживяли в еоните...

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации