ЕНЕРГИЕН ОБМЕН МЕЖДУ МЪЖ и ЖЕНА - въведение II част

РАЗВРАТЪТ
На Запад по закон мъжът има само една жена, но посредством извън брачни връзки и тъй наречените „романтични" авантюри те стават толкова, колкото и на африканския вожд. В наши дни жените не се отличават значително.
Учителят Джуал Кхул
О, Кришна, когато нерелигиозността в едно семейство вземе връх, жените в него се замърсяват и от тяхната деградация идва нежеланото потомство!
Арджуна
Развратът при жените и алкохолизмът при мъжете са неизлечими и наследствени. Те са болести на Душата.
Авторът

Каквото сме надробили сега - такова ще сърбаме в следващият си живот! Във всяко прераждане жената /половината предопределена да формира и реализира физическия живот в еволюцията/ е подчинена на Мъжа/ половината предопределена да носи и даде кодовете на космическата енергийна еволюция/. Такъв е неотменимият закон на еволюцията:Енергията не може да еволюира без материята, а Материята не може да се организира в структури и да се разбие без енергийна вибрация Енергиите на Космоса са формиращи, но и формиращи се, когато са в нивата на частиците.


РЕВНОСТ

Казахме в началото, че Първият мъж е единственият дал същността си на жената и оставил у нея отпечатък докато е жива. Какъвто е бил той - такава е жената и децата й. Генетичните белези на бащата, ако не е първият мъж на майката, ще се онаследят, но те винаги ще бъдат вторични по отношение на енергийното поле на майката приела енергиите на другия. Жената имаща постоянен партньор, съпруг, ако си позволи друга връзка половите енергии на любовника остават в нея и когато тя бъде със съпруга си неговият Дух ги разчита и усеща измамата. Тъй като половата енергия на жената работи върху съзнанието на мъжа на ниво идеи и творчество, той усеща изневярата отначало като идея, после като реалност. Тогава неговият дух поражда система от предупредителни мисли, аналози и връзки, които водят до безпокойство, напрегнатост и ревност. С натрупване на подобни влияния те нарастват и стават неконтролирана ревност. Ние определено твърдим, че ревността не е болест и не се поражда от криворазбрана обич, от чувство за собственост. Ревността става болест, може да стане такава. Тя определено не може да се разбие ако не е стъпила на базата на силна и искрена любов

Нашето схващане е , че началният стадий на ревността започва на чисто духовно, енергийно ниво, когато Духът усеща, възприема насложените чужди енергии и започва да изживява драматично присъствието на другия в биополето на любимия човек. Това може да се наблюдава у някой хора с висока духовна същност дори когато още няма консумирана изневяра, защото харесването, пожелаването е вече вмешателство в биополето на обекта на чувствата. Истински обичащият и духовен човек не може да не долови със своите високи вибрации чуждото присъствие.

Особено опасно е за жените, защото мощната неукротима ЯН енергия се всажда в киноварното поле на жената и може дълго да остане там нарушавайки хармонията на цялото й биополе. Затова Десетата заповед е отнесена специално към мъжа. Нея можем да прочетем и така: Не влияй на енергийно ниво върху нищо, което не е твое, не ти принадлежи, не носи белега на твоите енергии - на жената, на осела и т. н., които са на ближния ти, тоест не влияй на това, което принадлежи на друг мъж, на друга енергия ЯН. Да не пожелаваш означава да пощадиш Духът на жената, който всъщност е енергията на нейния мъж. Следователно пожелаващият ще повлияе не само върху тялото на жената, но ще нанесе удар върху духа на събрата си, върху наследството на неговото еволюционно битие. Младите момичета днес щедро разеолвайки телата си и предизвикателно атакуващи мъжките енергии към пожелаване и полово общуване, не си дават сметка какво ще открие у тях духът на съпругът им един ден, какви тежки удари дисхармонизират половата и умствената им същност. А ако се случи да забременеят в този период?! Не се ли обличат много от тях и през бременността по предизвикателен начин?
Ние определено приемаме ревността за първичен усет към чужди влияния, за неминуема реакция при системност на енергийната информация за наличието на любовник и за естествен ответен импулс на защита. Когато това стане невъзможно или когато духът на единия получи достатъчно основание за предателството настъпва емоционалния срив. Той може да бъде безразличие, което е най-рядко срещаната реакция, но може да бъде и опит за защита често прерастваща в патологична ревност, в неадекватни постъпки и дори в насилие.
Всички форми на ревността започват от безпокойството и съмнението, което енергиите на партньора предизвикват от самото начало. Последвалите прояви са вече поведение свързано с целия психокомплекс на личността. Ревнува не човекът и не разумът, а духът разбрал и съзнаващ ужасните последици от натрупвания водещи до генетичека мутация.
Ще отбележим също така, че когато духът изгуби битката за любимия човек схващайки пълнотата на изневярата може да изпадне в колапс. Тогава той /духът/ може дори да напусне човека и да го обрече на зомбирано неадекватно състояние на живот. Чрез ума и чувствата се оформят комплекси на обреченост и безизходица. Разумът може да се окаже неспособен да мотивира нуждата от раздяла въпреки нейното фактическо съществуване и тогава отношението Ум - Чувства става опасно. Силната емоционалност и чувствителност подклаждани от обидата се комбинират в умствените потенциали, които поставят в услуга цялата интелигентност на индивида в борбата срещу предалият го партньор. В този краен стадий на ревността, когато е всъщност истинската ревност, проявата става на ниво високи и мощни вибрации водещи до липса на контрол, не рядко с патологични последици. 
При изневяра на мъжа, чийто енергии формират и развиват съзнанието на жената, нейният дух, който всъщност е неговия, схваща веднага положението и започва гореописаният процес. Разликата е в това, че при жените безпокойството се проявява чрез инстинктите, на нивото на пълното подсъзнание. Пораждат се и отрицателни влияния в половия й апарат, киноварното поле, което се предава на бъдещите деца, тоест изневярата става психонаследствена за плода.
Общата картина за двамата е напрегнат секс, неудовлетворение поради липса на отношение и взаимност у духовете /енергиите им/ и постепенно охладняване. Тогава демоните на любовта, Луциферичните същества, се намесват като засилват отрицателните влияния водещи до скандали, защото те се хранят главно с отрицателна енергия. Имаме предвид с енергия отделена при отрицателни емоции. Магнетичните деца от своя страна насилват родителите си за секс, защото им трябва тяхната енергия. В същото време магнетичните деца от прелюбодействието са неудовлетворени, защото единият от родителите им не е от съпрузите и те не получават такава енергия. От своя страна започват да влияят на емоциите на прелюбодееца и го подтикват към нови връзки извън семейството. Кръгът се затваря и става порочен в пълния смисъл на думата.
Кармата стака тежка и необратима. Настъпват необратими промени в Цистроните, които рано или късно ще се отразят на ДНК. В края на всяка Коренна Раса тези хора се унищожават - разграждат се техните енергийни полета. Духовете им преминават в животинските полета и те започват да се прераждат като животни. Духът, Човешкият дух, напуща човека и става подчинен на колективната карма, която се ръководи от Луцифер.

Ще разгледаме случай когато у жената са привнесени чужди мъжки енергии.
След половата кулминация киноварното поле е усвоило енергията на партньора и тя се запечатва в енергийните вихри на бипирамидалната структура на жената, както и в подсъзнателните информационни структури. Завинаги. Освобождаване от това наследство няма. Процесът е усвояване и натрупване без прекъсване и винаги когато има полов акт, а при бременност и предаване на поколенията. Разбира се само тогава, когато натрупването не е станало толкова много и разнородно, че предохранителите на организма не включат ефективни мерки за тотална самозащита.
Двата принципа на усвояването - чрез Кундалини /в паметта/ и чрез енергийните центрове в зоните на тялото, както и следствията от всеки - описахме в предишните части на изложението.

Не може Господ да е толкова жесток!" - възкликна моя позната, когато разбра, че енергиите на всичките й мъже са всадени в дъщеря й и тя я е обречена на подобни връзки. - „Какво е виновно детето за моя безразборен полов живот?!"
Детето не беше виновно, разбира се в нищо, но аз не можах да схвана къде беше и в какво вината на Бога?!

И така ние стигнахме до извода, че предаването на генната информация от майката на дъщерята е строго фиксирано и програмирано, закодирано е.

При осъществено зачатие ако майката си позволи полов акт с мъж, който не е баща на плода се получават тежки енергийни удари. Ще ги разгледаме за да разберат хората какво се получава в този неетичен не само за съпрузите, но и за плода момент. Всеки полов акт оставя трайни следи върху плода. Всеки полов акт с чужд мъж оставя тежки енергийни следи, често водещи до конкретни отклонения в развитието на детето. Нарушава се преди всичко неговото енергийно равновесие. Всяка намеса на чужди енергии е срив в психосъстоянието на бебето. Детето безпогрешно схваща положението притиснато от чуждата непозната за неговата ДНК енергия. И докато до 14 ден ударите са все още на ниско равнище поради ниската клетъчна организация на зиготата, след оживяването на плода всички полови актове се запаметяват от ембриона, а когато стане плод те се и изживяват. Да не забравяме че тези първични клетки са своего рода майки на всички останали клетки, които дори когато достигнат фантастичния брой шест хиляди милиарда, броя на клетките в нашия организъм, носят всичко, което имат в себе си още от зиготата. Деленето предопределя тази еднаквост дори когато се профилират чрез четирите принципа за образуването на клетъчните структури на четирите вида органични клетки. Споменахме "ниско равнище" не защото е незначително, а защото в сравнение с него следващите етапи са направо ужасни за плода. Честите, нервни, бързи или скрити полови контакти нанасят енергийни удари върху клетъчната активност и цитоплазмата. Тя е главният потърпевш в тези случаи. влияе се върху РНК и ДНК. Възможно е още сега да настъпят мутации, които са скрити, но тяхното наслагване в следващия плод /на децата на този току-що заченатия плод/ е неминуемо и се пренася далеч в поколенията. Проявата им може да ни се струва след време неочаквана и необяснима, но тя е съвсем точна и отдавна закодирана от родителите. Затова Законодателят на Египет Хермес /бог Тот/ и Кришна /в Индия/ забраняват половото общуване веднага след зачатието, тоест един месец след неговото установяване дори със съпруга на жената. След Една Луна, след един менструален цикъл.
Много от неочакваните и наследствено неоправдани патологии днес имат именно такъв произход. Проституцията и свободната любов са нанесли на човечеството повече вреда от която и да е от Световните войни. Всички проститутки, а в широкия смисъл на понятието определяме и всяка жена водила полов живот с много мъже, обричат децата си в неволни преносители на енергийни определености, които някой ден, във внук или внучка, до пето коляно, ще доведат до израждане, мутация, недъг и т. н. Определено твърдим, че претоварване на женските полови енергии с разнородни мъжки енергии води до невъзможност оперените отговарящи за половата енергийна чистота да реагират и се справят с проблема, което от своя страна води винаги до мутации. Не всички. Може само една двойка, но къде и в коя част на ДНК ще се проявят - никой не може да каже. За съжаление такава информация няма и в езотеричните науки. Тя би била отличен критерий за развитието на цивилизацията ни. Казаното утвърждава не само физиологичните промени, но и психичните. Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе си за нормални и естествени, а всъщност скритата мутация настъпва неумолимо в структурите на цялостната родова ДНК. Такъв цялостен процес на промяна на психосъстоянието на цели народи можем да забележим при всички народи в Европа след Световните войни, а за цялото човечество след Християнството и Ренесанса. например. За съжаление за нас последният не е толкова положителен. колкото се приема от човечеството.


Всички жени водили свободен, с много мъже, полов живот са генетически "убийци" на бъдещото си поколение. Те обричат децата си, внуците си и техните поколения.
Ако една жена например е общувала с десет мъже то нейната дъщеря ще има по рождение склонност към такива десет типа енергии на мъже и иде изпита полово влечение когато ги срещне в живота си. Посочихме един от многото резултати при системно натрупване на мъжки енергии в киноварното поле на жената. Още по-лошото е, че дъщерята унаследила тази предразположеност ако успее и да я изконсумира в своя живот без да съзнава ще пренесе 6 своята бъдеща дъщеря сбора от своите и на майка си връзки. Натрупвания от подобен вид винаги имат ужасни следствия, които по закона за съхраняване и селекциониране на развитието на ДНК се проявяват едва след няколко поколения. Нашата цивилизация, особено след Световните войни престана да зачита законите на половата чистота, но последиците настъпиха независимо от нашето освободено от отговорност съзнание. След 1980 година, тоест по времето на второто след войните поколение нарастването на рака и появата на СПИН имат лавиноподобен характер.
Довършвайки проблемът за енергийната намеса над плода ще добавим, че детето запомнило изневерите на майка си един ден на подсъзнателно ниво започва да изпитва неприязън към нея. Половата свобода от последните векове е основа за полов разгул на всички нива, при всички поколения. Децата съзнават същността на нашата духовност и това поражда обида, бунт, омраза, защото техният Дух не може и не иска да понесе мутирането. Принудени да се раждат с повлияни енергии те реагират остро и категорично на битието и законите ни. Вътрешната им борба обаче не може да протече в организирана и правилна посока, затова изразяват отношението си като самите те потъват в освободените ни от морал форми на живот. Парадокс, който сме заложили в себе си и ще пожънем резултатите му независимо дали ги желаем или не. Тогава за учудване ли е твърдението на Йоан Богослов, че само 144 000 са генетически годните да бъдат взети в Царството небесно - тези които имат високи енергийни полета и могат да преминат във вибрационните полета на следващата Коренна Раса. А всички други ще бъдат унищожени както е ставало в края на всяка Коренна Раса. Потопът, Содом, Гомор и още няколко града разбраха какво е да пристъпиш законите на половата чистота, защото на всякъде в свещените книги този е основният проблем на моралът. Същият Богослов разкодира и един от белезите на епохата, когато ще настъпят тези процеси - времето на Черния и Бледния Кон /Откровение гл. б, стих. 5, 8/. Символът на тези Апокалиптични конници е везната, но тя не е само знак за теглене на греховете, а и символ за промяна на отношенията, за нарушеното равновесие, което ще бъде възстановено по насилствен път ако човечеството не се справи само с недъзите си.
Аворът твърди, че в своите многогодишни наблюдения е виждал ужасяващо деформирани киноварни полета. Веднъж видях поле с над 22 присъствия на мъжки енергии. Цялото енергийно поле беше набраздено от тъмно кафяви до почти черни ивици.
В тях имаше и няколко черни змиевидни дупки, които са явни следи от аборти. А момичето беше само на двадесет и три години. Енергийните деформации се наблюдаваха още и в цвета на цялото й биополе. Тази бъдеща майка щеше да пренесе върху своите деца повече от 22 мъжки страсти. Как тогава дъщеря й един ден ще издържи и няма да бъде развратница Като нея? Излъчването по време на менструалния й цикъл беше едно от най-лошите които сме наблюдавали. Обикновено в чистите киноварни полета гамата е от тъмно червено до тежко ръждиво червено. Моралната деградация на това момиче носеше в себе си предопределеност за бъдещи мутации. Когато попитах Учителя си какво означава това-отговорът беше ужасяващ: "Ако роди децата й ще бъдат генетически увредени, внуците също. Но много зависи и от енергиите на мъжа, който ще оживотвори плодовете на утробата й. Ако неговата енергия е чиста ще се появят отклонения едва след две поколения, с намалена сила. "
Възможно ли е да се коригира процесът? - попитах.
Не. Може само при дълго религиозно очистване, но само до четвъртия мъж. Петият е вече фатален за поколенията.
В киноварното поле на това момиче имаше двадесет и двама.

........

Унаследяването на половите енергии на майката от нейната дъщеря води до особен и трудно различим в ежедневието, но в действителност остър реален факт - раздвояване на психокомплексът у момичето по отношение на типажа мъжка енергия. Ние ще го наречем Енергиен полов синдром /ЕПС/. Той е характерен с това, че периодът на емоционалното общуване на майката с определен мъж се запечатва /на енергийно ниво/ и се предава, унаследява се, от дъщерята и съответствуващият й цикъл от развитието и се проявява като емоция. Тогава момичето изпитва остро неконтролирано влечение към същия тип мъже. Емоцията граничи с понятието влюбване, но не е еднаква с него. Обикновено такова влечение завършва с връзка. Половото общуване с такъв мъж дава нужната емоционална и енергийна храна, удовлетворява напълно"гладът" за нея унаследен от майката и не рядко измества напълно отношенията със съпруга или постоянния партньор. Ако има семейство се наблюдава раздразнимост и нервност водеща до изкривяване на нормалните" отношения. Откриват се множество дребни несъвършенства, които изведнъж придобиват за жената изключително значение. Те се набиват в очи натрапчиво и дразнещо. Дълбоко в тази непоносимост стои съпротивата на мъжката енергия и нарасналия нов критерий за любов и романтика. Процесът продължава докато се насити този глад, докато се захрани енергийно жената с предопределената й енергии. Във времето той е почти толкова дълготраен, колкото е бил и при майката. Чувствата на дъщерята тогава стават фатално предопределени, а още по-страшното е. че също се запечатват от енергийното поле и се предават на децата на дъщерята. Веднага след насищането този мъж, любовникът става също толкова непоносим колкото и съпругът. Ако няма съпруг или постоянен партньор момичето започва да прескача от мъж на мъж докато усвои напълно всички заложени в него разновидности на мъжки полови енергии. Всяка енергийна наситеност обаче води до вялост и умора. Която прави един ден всеки партньор друг, банален, неприятен. Всъщност началото и края на тези отношения са започнали в самата жена, която не може да отчете заблудата поради внедрения от майката фалшив критерий и в крайна сметка дъщерята попада в омагьосаният кръг на неудачни връзки. Често пъти закодираната от майката енергийна информация не съвпада точно със срещнатия мъж, но е достатъчно приемлива и тогава може да последват серия от връзки с подобни мъже. Натрупването остава за сметка на момичето. Характерен момент за психосъстоянието на момичето в този нов момент на привличане е, че то открива подобни характеристики в новите партньори:Той говори като другия, умен е като него. прилича с нещо външно или какъвто и да е сходен катализатор. Когато се появи този показателен елемент трябва да се знае, че вие току-що сте се разминали с един от вариантите на вашата любов и налитате на същия модел, но много по-слаб и на по-ниско ниво, защото той се активира когато вече е изконсумиран основният модел. 
Младите момичета трябва да помнят, че когато започнат да сравняват новия си партньор с качествата на някой от старите - то той, образеца, станал подсъзнателно критерий, е бил Голямата им любов. Втори подобен образец за тяхното подсъзнание няма да има.
Разбира се всеки процес има своите многообразни варианти. Те обаче винаги са двупосочни - задоволяване на объркания критерий унаследен от майката и непрекъсната жажда за полов обмен с нови и нови партньори. Ограничаването е свързано с много енергия и воля, които най-често липсват и тогава... Тогава нека запомним, че развратът при жените и алкохолизмът при мъжете са болести от които няма спасение - те не подлежат на лечение, ако са с наследствен характер и се предават непосредствено на поколението.
По описаният начин дъщерята изпада в ЕПС, които може да я превърне в развратница и проститутка.

....

Езотеричните учения приемат този проблем за изключително важен. Ще споменем само, че посветените или обучените в изкуството на магията не случайно питат винаги за името на майката. Те дават изненадващо точни данни за чувствения свят на дъщерята или майката, ако едната от двете е пред тях - на живо. Важността се определя и от предопределената наследственост, която ясно можем да си представим каква е ако се отнася до десет - петнадесет мъже. За какво семейство можем да говорим, тогава? И какво качество на наследствеността можем да очакваме? Дори идеята за качествена ДНК е обречена много преди дъщерята да се е сетила за полов живот. В Края на нашата епоха РИБИ, когато карма е крайна, очистваща родовете и причинноследствените връзки от миналите животи, проблемът е особено важен, защото успоредно с кармичните процеси протича още един - създаването на качествено ново поколение, което трябва да носи в себе си еволюционния скок на Расата, полагайки основите на следващата подкоренна раса. На нея ще еволюира ДНК на Шеста Коренна Раса. Един от нейните основни белези ще бъде преобладаващата духовност на човечеството. Епохата на Водолея е епоха на Огъня. А всеки огън прочиства, закалява, отделя шлаката.

МАГНЕТИЧНИТЕ ДЕЦА

Най-ужасното следствие освен прякото полово вмешателство в полето на жената и неминуемата генетична деградация в поколенията е проблемът със създаването на така наречените още в Херметизма магнетични деца. Вече говорихме, че при всеки полов акт ако няма зачатие се създава енергийно ядро от примесените енергии на мъжа и жената, което в нивата на астралните полета е жив организъм. Тези енергийни деца живеят и се поддържат от половата енергия на родителите си. Известни са още като етерни деца. Те са постоянни спътници на своите създатели и са един от основните енергийни стимулатори за непрекъснато полово общуване. При нормален брачен обмен на полови енергии обменът между етерното дете и родителите става естествено и при обикновени условия. Това е, може да се каже, вид симбиоза, въпреки, че херметиците, а и някой от другите религии, го смятат за енергиен вампиризъм. Според нас е пресилено да ги отнесем в тази категория независимо, че в буквалния смисъл на понятието те наистина крадат енергия от родителите си. Обичащите се съпрузи взаимно се захранват с предостатъчно енергия и затова не страдат от усвоената от етерните деца енергия.
Съвсем по друг начин стоят нещата обаче когато имаме създадени такива деца при прелюбодейство или проституция, което в последна сметка е едно и също. Тогава на детето постоянно се доставя енергия от единия партньор и непостоянно от другия - от любовника. Получават се енергетични падове в неговото състояние и то страда от липсата на втората енергия. Затова магнетичното дете започва да подтиква по е нергиен път скоя постоянен родител да общука с другия, да търси любокнива, за да му достави нужната храна. Ако в този период постоянният родител има отношения със съпругът, а винаги става така: то получава неговата енергия, но не може да приеме чуждата му на съпруга и съпротивата му към нея започва да влияе на полето на съпруга. Така любовникът става енергиен донор и енергиен дразнител в семейството. Изневеряващият съпруг става зависим от влиянията на магнетичното дете, което въздействува над неговите подсъзнателни чувства. Най-често дори роптаещият дух на родителят не е в състояние да отклони разпалването на страстите, които етерното дете поддържа винаги на високо ниво. За него моралният проблем не съществува, а контакта е жизнено важен.
Ако изневеряващият е жената и тя забременее през този период етерното дете се всажда в енергийното тяло на бебето и започва да живее от неговата енергия. Но тъй като няма енергията на другия скоро умира. Смъртта му е не по-малко ужасна от смъртта на обикновено дете, защото е бавна и мъчителна. Това предизвиква неописуем ужас за плода, който изживява смъртта на своя енергиен събрат. Получава се ужасен парадокс: когато майката изневерява на бащата заченатото дете изживява тежко чуждите енергии /на любовника/, но ако тя спре да изневерява щом разбере, че е бременна, тогава магнетичното дете умира в присъствието на заченатото бебе. Живото бебе изживява смъртта по простата причина, че неговите енергии са наполовина същите като на етерното бебе. В случая това се енергиите на майката -физиологичният модулатор на неговото тяло. Оформят се тежки енергетични, а след раждането и психологични сривове. Още тук, в утробата на своята майка нероденото същество е заставено да намрази майка си, защото тя го принуждава да изживее смъртта на дете или да изпита намесата на чуждите нему енергии.


НАПУСКАНЕ НА ДУХА И ЗАЕМАНЕ НА МЯСТОТО МУ ОТ ДЕМОНИЧНА ЕНЕРГИЯ
ПРИ ХОМОСЕКСУАЛИСЪМ И ГРУПОВ И АНАЛЕН СЕКС. ЕНЕРГИЕН ВАМПИРИЗЪМ

Ние ще припомним само твърдението на езотеричните науки, че човека има седем тела, от които само първото, физическото, е зримо. Пак според същите науки демоничен дух в жена може да бъде изгонен само от мъж чиято любов е толкова голяма, че може да й предаде чрез полето си, липсващата й енергия принуждавайки скитащата демонична енергия да напусне тялото на жената. Процесът обаче е много сложен и дълъг. Необходима е минимум едногодишна подготовка. Освобождаването обезателно преминава през колапс приличащ, много на епилептичен припадък. Получава се тогава, когато енергията на мъжа е в състояние да надделее над демоничната и го принуди да напусне пределите на животворния център намиращ се в седемте жлези с вътрешна секреция, но с главен център в епифизата. Вибрацията при изтласкването довежда епифизата и целия мозък до критична ситуация която само високо посветен последовател може да овладее и контролира. Опасен и много труден процес не веднъж завършил със смърт при неопитни последователи. Нека родителите знаят, че при демонични родители, особено ако детето е момиче, винаги се унаследява и предава от поколение на поколение тази ниска вибрация. Това е една от многото причини днес епилептичните припадъци да са с нарастваща честота дори в ранна детска възраст. Голям процент от тях са псевдоепилептични, но медицината все още няма критерий за оценка и ги причислява към епилепсията. Но подчертаваме - тази не е единствената причина за псевдоепилептичните кризи. Съществен белег за демонични наличия е припадъкът нощем. В древността посветените в това тайнство жреци са знаели кога ще настъпи този момент и са вземали страдащите при себе си, в храмовете, където ги лекуват. В Християнството тези условия на живот при които духът обезателно напуща тялото и карма е принудена да върне човека в ниските царства на еволюцията са известни като Седемте смъртни гряха. Те се отнасят към седемте демона на седемте ниски материални полета можещи да обсебят човека. Една от най-древните техники за очистване и хармония на половите енергии е техниката ДАО. Разбира се не точно в този вид, който днес псевдо посветени и повърхностно навлезли в тайнствата хора предават и популяризират.


Жена, от която е изгонен демоничният потенциал живее вече с енергиите на мъжа, който е надделял над него. Тя е абсолютно зависима от неговите енергии, от неговата полева структура. До толкова, че ако се разделят при угасване на неговите чувства към нея, тя обезателно изживява нов колапс и отново пропада в първоначалната си позиция. Такава жена трябва да знае, че е вече напълно обречена. Мъжът трябва да помни, че около две години жената е в позицията на енергиен вампир към неговата енергия докато се балансират така двамата, че захранването им да стане единно и цялостно. В аспекта на Лунните цикли такава жена не може да живее без неговата енергия повече от един Пълен Лунен цикъл на живота. След това обикновено умира изтощена от демоничното същество. Децата родени в този период са предопределени, обречени.
Всички жени в такъв период са ненаситни енергийни вампири. Те безпощадно теглят енергия от мъжете. които имат чувства към тях и рано или късно пораждат духовен и енергиен срив между себе си и тях. Този вид вампиризъм е особено разпространен днес. От тях може да се опази само човек владеещ херметичните защити, основен момент от които е спазването на Десетте закона.
Мария Магдалена получи своето спасение от Христос, но получавайки Дух от Него, не по полов път. Му се подчини безпрекословно и го следваше вярно до края на дните си. Тя не беше раждала и не й се позволи да ражда. При нея демоничните енергии са привнесени, но при зачеване тя щеше неминуемо да ги пренесе в децата си, щяха да станат наследствени. Затова много преди Христос посветеният Мойсей ги убиваше веднага, преди да предадат наследството си на поколенията. Ще пресилим ли ако напомним, че през епохата на Рибите, преди да дойде Водолеят, една трета от човечеството е според нас с демонични енергии? Може и да сме преувеличили, защото никой не знае точният брой, но не сме и много далеч от фактите.
Демонично обсебване на мъж води винаги до тежки следствия. Жената все пак има шансът да бъде спасена от мъж, който е готов да преодолее тази сила и да жертва енергия от себе си, но мъжът е буквално казано неспасяем, защото енергията Ян когато е в отрицателна позиция е също така агресивна и мощна. Тя не може никога да бъде овладяна от ИН потенциалите и следователно жена никога не може да извади мъжа от такъв проблем! Очистването, както казва и самият Христос, е чрез дълъг пост и молитва. Постът е привеждане на Етерното тяло в особено ниво на вибрация и във физическа пригодност да понесе промяната, а молитвата е вибрационен ритуал на принудително, доброволно влизане в енергиите на космичните вълни. Това става главно в енергийните центрове на църквите, храмовете, манастирите.
Демоничната същност на хората, независимо от пола им, се изразява в непокорство, сексуална свобода, пренебрегване на традициите, които са основата на Дългата памет на рода, алкохолизъм, жажда за физически удоволствия, групови организирани оргии типични за животинското стадно ниво, насилие и т. н.
В заключение ще прибавим и извършването на полови контакти с животни, което е абсолютна гаранция за директно влизане в животинското царство.


РАК, СПИН, ЕБОЛА.... БОЛЕСТИ ЧИСТАЧИ НА ЕНЕРГИЙНА ЗАМЪРСЕНОСТ

Християнството забранява дори след ритуално очистване повече от четири полови вмешателства -петият брак е забранен, недопустим. Затова е и изискването между всеки от разрешените бракове да има три години очистване на киноварното поле за жените и една година за мъжете. СПИН спасява Менталното тяло като разрушава цялостната защита на Физическото тяло - на всички негови защитни системи. СПИН жертвува виталното тяло за да спаси Менталното и другите висши тела. За яснота ще разясним, че това тяло има своята съответна енергия, която е седмична - има седем вътрешни степени. Първата и последната от които контактуват със съседните две тела. Ако, примерно, бъде унищожено Третото тяло, Виталното, връзката между Етерното и Менталното се прекъсва. Това е недопустимо за енергийната цялост на тези фини вибрации. Колкото енергиите на дадено тяло са по-висши толкова неговата вибрация е по-фина, по-чувствителна. Това прави невъзможно по-ниската вибрация на енергията на Етерното тяло да се свърже с далеч по-високата на Менталното тяло ако между тях не се намира Виталното, което е посредникът. Затова СПИН прочиства нисшите тела и спасява Висшето като лишава цялото тяло от имунна зашита, което го прави абсолютно неспособно да оцелее. Образно казано в нотната стълбичка ако пропуснем или премахнем тонът „ми" връзката между „ре" и ..фа" е невъзможна.
Цялата Библия повтаря постоянно един единствен критерий за тоталното унищожаване на човечеството, за неговата несъвместимост със съществуващите енергии с висока вибрация - моралът. Кодът е пределно ясен и не е нужно никакво езотерично тълкуване. Кога ли човечеството ще прозре вредата нанесена му от псевдо философи и лидери на уж духовното като Байрон, които по-скоро заслужават анатема отколкото възхвала заради необузданите си нагони?! Такива кумири на измислените социални и духовни критерии получиха предупреждение чрез втората заповед, но малцина я прозряха и осъществиха.
Ебола ще се появи навсякъде и не, като зараза, въпреки че е заразна, а като вирусна проява на задействувай ген преценил , че организмът е тотално изроден. Не е възможно да й се противодействува по никакъв начин. По нейните прояви езотериците определят районите където енергиите на Водолея са в пълно прочистващо действие. Такива са силите на това съзвездие, такива са само неговите авангардни сили. Които прочистват полетата на планетите за епохата на Водолея/Сатия юга/.


БОЛЕСТИТЕ „Х" и „У"- болестите, които ще унищожават организмите за много кратко време
Болестта Хикс ще унищожава нарушените ДНК структури за най-малкият от циклите - денонощието. Циклите на една Луна и едно Слънце. Това е болест на бащата на човечеството в Слънчевата система и на майката на живота на Земята - Луната.
Вирусът се задействува на две фази - от енергиите на Луната и от енергиите на Слънцето.

В посочената по-горе информация се съдържа тайната на великата битка. която пълководецът Арджуна води под ръководството на бог Кришна. Родът Каурави . Лунното начало се бие срещу родът Пандави, Слънчевото начало. Нека не пропущаме идеята, че богът е слязъл да води колесницата на бъдещият победител, да направлява движението му сред насочените срещу него врагове, което ще го постави в позицията на недосегаем. Ако достойнството на някой непреднамерен учен не му попречи да прочете търпеливо книгата „Бхагават гита" от Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прапхупада, може би неговият образован ум ще открие много от тайните на индийските посветени, преки наследници на тайните на Четвърта Коренна Раса и родоначалници на смесеният народ на Пета Коренна Раса.
На наша територия, тук в планината Родопа, божественият Орфей извърши съшия подвиг жертвайки се в битката с жените - друиди, жриците на Лунното тайнство. Умирайки Той успя да приведе енергиите на Балканския полуостров в синхрон с новите вибрации на епохата оказващи мощно влияние върху еволюцията на ДНК. Не е ли загадъчно, че неговата музика опиянява и умиротворява всички зверове и хора? Какъв по-ясен символ за енергийно вибрационно въздействие от трептящата струна на лирата? А тя имаше седем струни, нали?
Тук Крали Марко разкъса "трите синджира с робини", разбирай трите принципа описани по-горе и трите канала на освободената енергия Кундалини, тук Йоан Кукузел, тракиецът, запя единадесет степенната вибрация на Космоса за да промени и подготви народа за епохата на идващия Водолей. Отново навлязохме в други теми, затова спираме до тук. Ще прибавим само, че споменатите Четири принципа се смесват и въвеждат в хармония в зоната на Перинеума. От хилядолетия в Индия наричат това място Първа чакра - енергиен център на развитието на Физическото тяло и началото на енергията кундалини. За медицината и дребната и днешната, от това място започва началото на Задния среден енергиен меридиан на главния от четиринадесетте потока - Управителят. Мястото между половия орган и ануса. В точката N1 се намира в митологията на древните български колобри и магове основата на съзвездието Южен кръст. В езотериката на Християнството това е мястото на кръста, където са стъпили нозете на прикования Господ Иисус Христос. Те бележат енергийния кръст на човешкото тяло. В този център се вливат енергиите на посочения четворен принцип идващи от земните магнитни полета.
Отново ще използваме символ, защото в съвременната медицина все още няма название, а и липсва проява, която да събуди вниманието на учените за болестта. Тази болест ще бъде много близка до проявите на СПИН, Рак и Ебола. Тя ще се "проявява като вирус, който проверява наситеността на тялото към наркотици. Когато наличието се окаже фатално за мозъка и организма като цяло ще настъпва бърза, за няколко дни смърт. Прояви все още няма, но Периодът на цикъла започващ през 1996 година, след Лятното Слънцестоене, ще донесе първите вести за нея. Предстоящият цикъл е описан в Откровението на Йоан Богослов.
....................
Егоизмът и жаждата за удоволствия са потопили съзнанието в мътния мираж на мимолетното удоволствие. В опасност не е само нашето жилище, нашата кола, нашето тяло, нашият живот, в опасност е еволюцията на цялата Пета Коренна Раса. На Хомо сапиенс. ДНК регресира. Основен модулатор в този регрес е нейната вибрация, излъчването й , динамична и дисхармонична - водеща до вече широк спектър от мутационни процеси.

Източник: ”ТЕОРИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ОБМЕН”, СПАС МАВРОВ

Коментари

 1. skoro ne bqx chela takiva glupusti

  ОтговорИзтриване
 2. Трудно е да се разбере;защото живеем в прелюбодейски свят. Но грешките на родителите рекушират върху децата им-променят тяхното ДНК. За съжаление това не са глупости-но ние сме станали малоумници и не разбираме. САМИ СЕ УНИЩОЖАВАМЕ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересува ме от къде черпите информация за писането на тези статии и как можем ние да сме сигурни, че тази информация е правдоподобна?

   Изтриване
 3. Още по-лошо е че процесът на олигофренчване е дирижиран умишлено. На някого са необходими послушните малоумници;които пият;дрогират се;правят безразборен секс;раждат увредени деца-добри избиратели...

  ОтговорИзтриване
 4. Анонимен7 май 2016 г., 3:01

  Колко са тъжни и потвърждаващи първите два коментара...

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен9 май 2016 г., 20:56

  Начинът, по който е написан материала издава женомразството на автора, което не му прави чест. Жените са жертва на разврата на мъжете, а не обратното.

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации