Публикации

Най-новите публикации

Рекапитулацията или прегледа на живота , като метод за възвръщане на тоталната човешка свобода

ШКОЛАТА ЗА БОГОВЕ - открий истинското ... дълбоко в себе си

С м ъ р т т а - В е л и к о т о П р и к л ю ч е н и е

УИНСТЪН ЧЪРЧИЛ - Прочути мисли и сентенции

За демокрацията, свободата, доброто и нашата роля - цитати и мисли

МАГИЧЕСКИЯТ ПРЕХОД от Таиша Абелар

Изображение

Законите на духа: ЗАКОНЪТ НА РАВНОВЕСИЕТО, НАМИРАНЕ НА СРЕДНИЯ ПЪТ

Изображение

Законите на духа: АЛХИМИЯТА НА ЖИВОТА

Изображение

Духът на България: Тангра и Тангризъм, видео лекция на Спас Мавров, В.Търново Март 2013

Съдбата като шанс: Извечното знание за съвършенство

Ю Джи Кришнамурти- Смелостта да бъдеш себе си