ИЗКУШЕНИЕТО НА ОГЛЕДАЛОТО

/Отношението- функция на еволюцията, Спас Мавров/

Когато черната ложа решава да съблазни Личното Его (Себето) на човека тя измисля огледалото, а когато решава тотално да опорочи плодовете на труда му - дава на хората парите. Акашовата полоса е едно огромно огледало, в което се отразява безсмъртния запис на всичко което е ставало и продължава да става на Земята.

Много важно е в този момент да различим смирената божественост от гордата божественост, защото първата води до чиста духовност, а втората до тотално самообожествяване, каквото ни демонстрира не веднъж древността - Рим, например. Връх в движението на критерия за самосъзнание и самооценка, чрез отношението, е както казахме вече модата. Това глобално изобретение на Черната ложа води до кардинални изкривявания на всички личностни критерии. Процесът започва с един така проникнал в ежедневието ни атрибут, че присъствието му е нужно и незабележимо - ОГЛЕДАЛОТО. Когато за първи път решава да съблазни цялото човечество Черната ложа изобретява огледалото. Глобално това означава да се породи желание за въздействие върху ПЪРВООБРАЗА на физическото тяло, което е подобие на Творците на Човека. Посяга се на Архитиповете. Да се внесе корекция във физическото тяло не означава нищо друго освен коригиране на божествения строеж и програма за подобие. Образът в огледалото неусетно се превръща в синоним на ново, на предпочетено, на друго от вложеното в личната програма на човека чрез ДНК (Дългата родова памет). В модата, в агресивно динамичните й темпове, се корени един от елементите на най - тежките деформации на съзнанието: комплексните влияния на Луциферичните и Ариманични сили обезсилват волята и карат Егото да достигне до слепота и самоизмама. Ето тайната на втора заповед "Не си създавайте кумири и никакво изображение!", защото човекът сам си създава фалшиви кумири и ги следва заслепен от изкуствената им светлина без да съзнава фалшът. Всичко земно е фалшиво. То има за цел само да ни научи, да придобием опит, да развием отношението и го приложим самостоятелно, по силата на свободната си воля. Кумироподобни като кинозвезди, рокзвезди, хитове, фенове, еталони, модни и шлагерни течения – всичко станало мода има колективен критерий. Деградирането днес се корени именно в това - в липсата на личностни критерии, които да не се подчиняват на стадното. Такъв фалшификат е и прословутата еманципация на жената, която всъщност деградира до наемен работник и изоставяйки грижата за поколението го обрече на стадност. Няма по-голямо престъпление на човечеството към децата от създаването на детски домове, където те усвояват стадния начин на живот. Съзнават ли жените какво правят с децата си в името на фалшиви социални реализации -едва ли?! Модата е колективен критерий на съществата лишени от качеството на Средния принцип (Душата - пробудената душа) която осъществява връзката между Низшия (сетивен) ум и Висшия (на идеите) ум в Менталното тяло. Потъващият в модните канони обезсилва Душата и тя не може да даде лична оценка чрез Духа в себе си за истинското състояние на нещата. Ще си позволим да попитаме: Има ли днес поне една сфера в живота, която да не е подчинена на модата и на крещящите до лудост реклами - от дъвката и пастата за зъби до дрехите, леката кола и личната прическа?! И в това е трагедията на съвременния човек! И на съвременния младеж - липсата на личностни критерии за света и себе си. Подчинени не на духовността, а на страстите и на съмнителни специалисти в една или друга област. Длъжни сме да отчетем факта, че дори науката в своята педантична строгост или изкуството в неговата артистична "свобода на духа" са не по - малко модни, не по - малко лишени от стойностни претенции. Въобще професионализмът, в смисъла на понятието, който влагаме днес, е твърде често основа за тежки духовни поражения. Педантичният професионализъм, така присъщ на науката, е дал не по - малко плачевни следствия от профанщината и маниакалната посредственост. Може би трябва вече да си зададем въпросът: Кой е причинил повече нещастия в света -мързеливият или усърдният? Всички масови, колективни прояви са тежка форма на психо отклонения с деформиращо съзнанието действие.

...........

Нека припомним на читателя, че когато черната ложа решава да съблазни Личното Его (Себето) на човека тя измисля огледалото, а когато решава тотално да опорочи плодовете на труда му - дава на хората парите. Акашовата полоса е едно огромно огледало, в което се отразява безсмъртния запис на всичко което е ставало и продължава да става на Земята. Виталното тяло зарежда непрекъснато с "новини" зоната, в която дори опитен окултист трудно би се оправил. Илюзиите на медитацията трябва да бъдат преодолени от всеки последовател търсещ повече от самозадо­воляване на егоизма и себелюбието си, че е избраник. Още по-смешно е за посветените, когато такъв човек твърди дори, че контактувал с Бога, защото именно това постига Луцифер- отделя човека от божественото присъствие. Затова Богът вика: Адаме, где си?! Няма го, защото е отделен вече от Неговото ниво.

Едва след преодоляването на астралните заблуди на това огледало (сферично, обхващащо цялата Земя) ще може умът да напусне земните полета и да се съедини отново с полетата на божествените светове. Блудният син ще се завърне в бащината къща. Може би ще бъде интересно за хората на изкуството да отбележим, че те именно са най - потърпевшите от тази измама. Особено художниците и кинематографите, които създават образи и структури имащи траен характер в Астралните нива. Затова е забраната за тях да не създават образ на нищо - защото той ще стане астрален провокатор и ще заблуждава стремящият се да пробие водородната сфера умствен енергиен потенциал.

/Отношението- функция на еволюцията, Спас Мавров/

Коментари

Популярни публикации