ШКОЛАТА ЗА БОГОВЕ - открий истинското ... дълбоко в себе си

Тази Книга е карта и план за бягство .

Когато съществуването те сграбчи в хватката си , така че да не можеш да дишаш , както направи с мен , когато си безнадеждно разочарован от живота си и не виждаш никакъв изход , тази Книга ще те намери , ще се появи в ръцете ти и ти ще знаеш , че си готов за собствената си Индивидуална революция , за най - великото приключение , което човек изобщо може да си представи – възвръщането на неговата цялост , на изгубения му рай . 


Тази Книга пресъздава историята на опита ми да изляза от коловоза на предопределената , колективна съдба и да се превърна в личност . По време на пътуването обратно към Същината , трябваше да положа невъзможни усилия , за да отхвърля от себе си смъртоносния товар на най - мрачните части на Същността си – разрушителните мисли , негативните емоции , излезлите от употреба убеждения и идеи . 

Както повечето обикновени хора , аз възприемах живота си и говорех за него сякаш бе съставен само от външни събития . Само че по време на това пътуване към „ завоюването на самия себе си “ трябваше да приема , че всичко стойностно и истинско в човека е невидимо , че най - важната част от личната човешка история е изградена от вътрешни обстоятелства , емоции и мисли . 

Нещо повече , събитията и външните обстоятелства в живота ни не са нищо повече от отражение на нещо невидимо в нас , на материализацията на нашата Същност . Между вътрешния и външния ни свят , между Безвремието и Времето съществува причинно - следствена връзка . Така всичко , което чувстваме , всичките ни страсти , мисли и фантазии , надежди , амбиции , тайни , спомени и въображение , страхове и липса на сигурност и всички наши усещания , привличания , желания , любови и омрази принадлежат на неуловимия , но твърде реален свят на Същността . 

Нивото на Същността ни може да ни направи богати или бедни , щастливи или нещастни . Когато , за добро или лошо , разбрах , че аз съм единственият отговорен за качеството на външния ми живот , че негативните и понякога трагични случки от съществуването ми зависят от състоянията на Същността ми и не са нищо повече от материализация на страховете , разрушителните мисли и негативно въображение в мен , аз спрях да се оплаквам , да обвинявам другите , да съжалявам или да изпитвам самосъжаление . 

 Натъкнах се на по - дълбокото значение на двете латински думи „Mea Culpa 1 “ в скъпоценния труд , написан от Лупелий през IX в . В ръкописа на просветения монах - философ почувствах шеметната сила , лежаща скрита в този афоризъм – най - сбитият и мощен израз на идеята за отговорността , криещ тайната на необятната енергия . „Mea Culpa“ означава , че аз съм отговорен за всичко , аз и никой друг в цялата Вселена

 В продължение на хиляди години , сякаш заключена в съкровищница , въпросната формула на безграничната отговорност е била съхранявана и продължава да пулсира като фар насред тъмното море на човешката безнадеждност и безразсъдство . От там насетне „Mea Culpa“ се превърна в аксиома - принцип , в основното убеждение на живота ми . 

 Именно тогава поставих началото на най - ценната и плодотворна от всички дейности – самонаблюдението . Чрез него започнах да обръщам внимание на вътрешния си живот , да изучавам себе си , да наблюдавам реакциите , собствените си мисли и убеждения , състоянията си . Работата по самонаблюдението с цел откриване и опознаване на самия себе си отнема много години и упорити усилия . Тя бе най - ангажиращата задача , но и най - отплащащата се част от търсенето ми , която ми даде способността да поема контрола на съществуването си и да определя посоката на съдбата си .
....
от ШКОЛАТА ЗА БОГОВЕ, Стефано Д’Анна

прочети цялата книга ↓

Коментари

Популярни публикации